Cilt: 1 Sayı : 1
Effects of Poppy Seed Oil Supplementation in Diets on Egg Production, Egg Quality and Some Blood Parameters in Laying Hens
Yumurta Tavuğu Rasyonlarına İlave Edilen Haşhaş Tohumu Yağının Yumurta Verimi, Kalitesi İle Bazı Kan Parametreleri Üzerine Etkisi
İ Bayram,İS Çetingül,M Yardımcı,EH Şahin,AB Akkaya,C Uyarlar

17 129

Haşhaş bitkisi ve ondan elde edilen yan ürünleri, sentetik olarak üretilemediğinden dolayı, insanlık için hala en önemli bitkidir. Bu araştırma, yumurta tavuğu rasyonlarına ilave edilen haşhaş tohumu yağının (HTY) yumurta verimi (YV), yem tüketimi, yemden yararlanma oranı (YYO), yumurta kalitesi parametreleri (şekil indeksi, kabuk kalınlığı, sarı indeksi, ak indeksi, sarı rengi ve haugh birimi), yumurta kolesterol seviyesi ile bazı kan parametreleri (kolesterol, trigliserit, HDL ve LDL) üzerine etkilerini belirlemek amacıyla gerçekleştirilmiştir. Araştırmada HTY ilave edilmeyen bir kontrol ve % 0.5, 1.0, 1.5, 2.0 ve 2.5 oranlarında HTY ilave edilen 5 adet deneme grubu oluşturulmuştur. Araştırma 8 hafta sürdürülmüştür. Rasyonlara HTY katılması ile yumurta verimi olumsuz etkilenmemiştir. HTY yumurta kabuk kalınlığı ve kan HDL değerlerini artırmıştır. Sonuç olarak, YV ve kalitesine negatif etkileri olmaması ve YYO’nı olumlu yönde etkilemesinden dolayı HTY’nın yumurta tavuğu rasyonlarında % 2.5 düzeyine kadar kullanılabileceği kanaatine varılmıştır
Anahtar Kelimeler:

Kaynakça

Simon JE, Chadwick AF, Craker LE (1984) Herbs: An Indexed Bibliography. 1971-1980. The Scientific Literature on Selected Herbs, and Aromatic and Medicinal Plants of the Temperate Zone. Archon Books, 770 pp., Hamden, CT.
İ Bayram,İS Çetingül,M Yardımcı,EH Şahin,AB Akkaya,C Uyarlar