Cilt: 19 Sayı : 73
GÖRSEL SANATLAR ÖĞRETMENLERİNİN LİSANS ATÖLYE DERSLERİNDE EDİNDİKLERİ BİLGİLERİN UYGULANABİLİRLİĞİNE YÖNELİK GÖRÜŞLERİ
THE VIEWS OF VISUAL ARTS TEACHERS ON THE APPLICABILITY OF THE KNOWLEDGE IN THE UNDERGRADUATE WORKSHOP COURSES
Armağan KONAK

24 129

Anahtar Kelimeler:

Kaynakça

Bilen, M., (2006). Plandan uygulamaya öğretim. Ankara: Anı Yayıncılık.
Armağan KONAK