Yıl 2017, Cilt: 26 Sayı : 3 Sayfalar 223 - 226 2017-12-01
Electronics-Nose of Candida Albicans in Periapical Lesioned Threads Evaluation by Technology and Microbiological Culture Method
PERİAPİKAL LEZYONLU DİŞLERDE CANDİDA ALBİCANS’İN ELEKTRONİK-BURUN TEKNOLOJİSİ VE MİKROBİYOLOJİK KÜLTÜR YÖNTEMİ İLE DEĞERLENDİRİLMESİ
Özgür ER,Burhan Can ÇANAKÇI,Öznur TUNCAY,Yasemin KAHRAMAN
18 261

Most diseases of pulp and periradicular tissues are associated with mixed micro flora including both aerobic and anaerobic microorganisms. Clinicians must understand the close relationship between the presence of microorganism and endodontic disease process to determine an effective procedure with respect to the treatment. Culture and molecular methods are used to detect bacterial species in root canal infections. Despite the recent advances in molecular methods, both culture and molecular methods have several disadvantages. The term electronic nose describes an electronic system that is able to mimic the human sense of smell. Electronic nose systems have already been used with success in the medical science and microbiological research. The most important feature of an electronic nose system is its ability to detect different odour types in a short period of time almost with the sensivity of human nose. Furthermore, the result obtained using electronic nose system are objective. In this study, samples collected from root canals were compared both macroscopically and microscopically and also with an electronic nose system in order to detect the presence of candida species in teeth with periapical lesions. The electronic nose device used in this study was found insufficient to detect intra canal candida species and needs more sensitive chemical sensors.
Pulpa ve periradiküler doku hastalıklarının çoğu hem aerop hem de anaerop mikroorganizmaları içeren karışık bir mikroflora ile ilişkilidir. Hekim tedavi ile ilgili etkili bir yöntem belirleyebilmek için mikroorganizma varlığı ile endodontik hastalık arasındaki yakın ilişkiyi kavramalıdır. Endodontik enfeksiyonlardaki bakteri türlerini ortaya çıkarmak için kültür ve moleküler metodlar kullanılmaktadır. Son yıllarda moleküler yöntemlerdeki gelişmelere rağmen her iki metodun da bir takım dezavantajları bulunmaktadır. Elektronik burun yöntemi, insan doku duyusunu taklit edebilen bir elektronik sistemi tanımlar. Elektronik burun sistemleri tıp alanında ve mikrobiyolojik araştırmalarda başarıyla kullanılmaktadır. Bu sistemlerin en önemli özelliği, koku çeşitlerini çok kısa zamanda insan burnundaki hassasiyet derecesinde ayrıştırabilmesi ve sonucu objektif olarak sunmasıdır. Bu çalışmada insan diş köklerinden alınan örnekler elektronik burun sistemine tabi tutulmuş ve makroskobik ve mikroskobik analizleri yapılmıştır. Örneklerde mikroskopi ile tespit edilen Candida varlığının, elektronik burun tarafından da tespit edilip edilemediği araştırılmıştır. Çalışmada kullanılan elektronik burun sisteminin var olan teknolojisi ile kök kanallarında var olan mikroorganizma tipini tespit edemediği ve ileri teknik donanımlara ihtiyacı olduğu anlaşılmıştır.

Anahtar Kelimeler

1. Sjögren U, Hänström L, Happonen R, Sundqvist G. Extensive bone loss associated with periapical infection with Bacteroides gingivalis: a case report. Int Endod J 1990;23:254-262.
Birincil Dil
Konular
Yayımlanma Tarihi 1 Aralık 2017
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar
Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 1 Aralık 2017


Makalenin Yazarları
Özgür ER
Burhan Can ÇANAKÇI
Öznur TUNCAY
Yasemin KAHRAMAN