Yıl 2016, Cilt: 6 Sayı : 2 Sayfalar 85 - 102 2016-09-01
Predicting Currency Crises: How do Indicators Differ Accordingto Crisis Definition?
Döviz Krizlerinin Tahmini: Kriz Tanımına Göre Kriz Emareleri Nasıl Farklılık Gösteriyor?
Doğuş EMİN,Aysegul AYTAC
19 261

The focus of this paper is currency crisis, particularly the evaluation of the models that attempt to forecast currency crisis. Here, the aim is to investigate the impacts of definition differences on Early Warning Systems. In order to show that significances of the crisis indicators are dependent to crisis definitions of the models, the significant variables for the models that are constructed with the depreciation based definition of Reinhart and Rogoff (2009) and Exchange Market Pressure Index based definition of Eichengreen et al. (1996) are separately identified. The results of the estimations of the models that are constructed with these different approaches have shown that, different definition methods identify different sets of variables as crisis indicators
Bu çalışmanın odağında döviz krizleri bulunmakta ve döviz krizlerinin tahmininde kullanılan modeller değerlendirilmektedir. Daha özelde ise bu çalışma kriz tanımının Erken Uyarı Sistemleri üzerindeki etkilerini incelemektedir. Kriz emarelerinin krizin tanımlanmasına bağlı olduğunu ve bu tanımlara göre farklı değişkenlerin anlamlı kriz emareleri olarak belirlendiğini ispatlamak için literatürde yaygın bir şekilde kullanılan iki ana döviz krizi tanımını kullanarak (Reinhart ve Rogoff (2009) ve Eichengreen vd. (1996)) farklı Erken Uyarı Modelleri oluşturduldu. Sonuçlar gerçekten de diğer tüm değişkenler sabit tutulmasına rağmen kriz tanımlarından dolayı farklı değişkenlerin kriz sinyalleri olarak istatistiksel olarak anlam kazandığını gösterdiler.

Anahtar Kelimeler

Birincil Dil
Konular
Yayımlanma Tarihi 1 Eylül 2016
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar
Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 1 Eylül 2016


Makalenin Yazarları
Doğuş EMİN
Aysegul AYTAC