Cilt: 21 Sayı : 3
d
Kavite Preparasyonunda Fissür Frez ve Sonic Prep Vario 60 Kullanımının Hastaların Ağrı Seviyesi Üzerine Etkisinin Değerlendirilmesi
The Evaluation of the Effect of Using Fissure Bur and Sonic Prep Vario 60 During Cavity Preparation on the Pain Degree of the Patients
İlknur Ünlü,Oya Bala,Emin Türköz,Fikret Gürbüz

1.4K 129

Anahtar Kelimeler:

Kaynakça