Yıl 2011, Cilt: 10 Sayı : 36 Sayfalar 25 - 41 2011-01-01
ORGANIZATIONAL JUSTICE AND EMOTIONAL INTELLIGENCE IN THE FIELD OF SPORTS
SPOR ALANINDA ÖRGÜTSEL ADALET VE DUYGUSAL ZEKA
Tamer KARADEMİR,Bilal ÇOBAN
16 261

Abstract The importance of sports in the political and economic field as well as in social life shows an increase each passing day which reveals that sport organizations and institutions should be managed more efficiently and effectively. A sports manager, who is a manager, trainer, coach, referee, sport administrator and physical education teacher, plays an important role in the success of organization. They should be fair and have high emotional intelligence. In this study, organizational justice and emotional intelligence were examined at all points shown in the light of the literature as a theoretical approach. These are organizational justice and emotional intelligence and the importance of the administrative structure of sports. Organizational justice and emotional intelligence of managers should also be discussed and emphasized in the sports area other than the manufacturing and business sector. Based on the theoretical approaches and studies in the literature, it is possible to say that having a positive attitudes and emotional intelligence competencies are also very important features for sports managers. Key Words: Organizational justice, Emotional intelligence, Sports managers, Organizational success.
ÖZET Sporun toplumsal etkinliğinin yanı sıra siyasal ve ekonomik boyutunun her geçen gün önemini artırması, spor kurum ve kuruluşlarının en verimli ve etkili yönetilmesi gerçeğini ortaya koymaktadır. Sporun yönetsel yapısında kimi zaman örgüt yöneticisi, müdür, antrenör, teknik direktör, hakem ve beden eğitimi öğretmeni olarak karşımıza çıkan spor yöneticilerinin, hem adalete ilişkin olumlu yansımalar göstermesinin, hem de yüksek duygusal zeka özelliklerine sahip olmasının bağlı bulundukları örgütsel yapının başarısında önemli bir rol oynayabileceğini düşündürmektedir. Bu bağlamda örgütsel adalet ve duygusal zeka konusu, kuramsal bir yaklaşım gösterilerek literatür bilgiler ışığında üç boyutta ele alınmış ve açıklanmaya çalışılmıştır. Bunlar örgütsel adalet, duygusal zekâ ve sporun yönetsel yapısındaki önemidir. Bu sayede, genelde üretim ve iş sektöründe ele alınan örgütsel adalet ve yöneticilerde duygusal zekâ kavramının, sporsal alanda da ele alınarak incelenmesi gerektiği vurgulanmaya çalışılmıştır. Literatürdeki kuramsal yaklaşımlar ve çalışmalardan yola çıkarak, örgütsel adalete ilişkin olumlu tutum ve duygusal zeka yeterliklerinin olmasının spor yöneticileri için de önemli bir özellik olduğunu söylemek mümkündür. Anahtar kelimeler: Örgütsel adalet, Duygusal zekâ, Spor yöneticileri, Örgütsel başarı

Anahtar Kelimeler

Birincil Dil tr
Konular
Yayımlanma Tarihi 1 Ocak 2011
Bölüm Makaleler
Yazarlar
Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 1 Ocak 2011


Makalenin Yazarları
Tamer KARADEMİR
Bilal ÇOBAN