Yıl 2018, Cilt: 2 Sayı : 3 Sayfalar 15 - 28 2018-06-01
The Place and Importance of Kirzner's Entrepreneurship Theory in the School Austria Economy
Kirzner’in Girişimcilik Teorisinin Avusturya İktisat Okulundaki Yeri ve Önemi
Sibel CENGİZ
14 261

Anahtar Kelimeler

Foss, N. J. & Klein P. G. (2010). Alertness, Action, and the Antecedents of Entrepreneurship. The Journal of Private Enterprise, 25(2):145-164.
Birincil Dil tr
Konular İşletme
Yayımlanma Tarihi Haziran-2018
Bölüm Araştırma Makaleleri
Yazarlar Orcid : 0000-0002-0439-1622Yazar: Sibel CENGİZ (Sorumlu Yazar)Kurum: Ardahan Üniversitesi, İ.İ.B.F, İktisat BölümüÜlke: Turkey

Tarihler

Yayımlanma Tarihi : Haziran-2018


Makalenin Yazarları
Sibel CENGİZ