Yıl 1999, Cilt: 16 Sayı : 1 Sayfalar 33 - 37 1999-01-01
The evaluation of the effects of different repair procedures on the transverse strength of acrylic prosthesis
Akrilik protezlerin kırık tamirinde değişik tamir işlemlerinin transvers dayanıklılık üzerindeki etkilerinin incelenmesi
Şinasi Saraç,Bedri Beydemir,Mehmet Dalkız
15 261

Anahtar Kelimeler

Birincil Dil
Konular Sağlık Bilimleri ve Hizmetleri
Yayımlanma Tarihi 1 Ocak 1999
Bölüm Özgün Araştırma Makalesi
Yazarlar
Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 1 Ocak 1999


Makalenin Yazarları
Şinasi Saraç
Bedri Beydemir
Mehmet Dalkız