Yıl 2015, Cilt: 15 Sayı : 32 Sayfalar 1 - 17 2015-09-01
CHINA-AFRICA RELATIONS: AN EFFECTIVENESS OF CHINESE EXISTENCE IN AFRICA
ÇİN-AFRİKA İLİŞKİLERİ: ÇİN’İN AFRİKA’DAKİ ETKİNLİĞİ
Aydın AYDIN,Oğuzhan TEKİN
23 261

This work plans to put forth China’s activism and improving relations wıith African countries for the last decade. In this context, China’s official initiatives and economic engagements comparatively and computationally will be analyzed. It will also examine China’s foreign policy toward Africa and to analyze the driving force behind this foreign policy. The initiatives of China’s Foreign Policy towards African countries have been analyzed by means of Forum on China–Africa Cooperation (FOCAC) activities, bilateral official visits, lending, foreign aids, scholarships, finance and implementation of mega construction projects including Chinese Special Economic Zones and trade concessions toward African partners. The evidences show a long-term and comprehensive foreign policy aims to make China a respected and an influential member of a multi polar world. China’s Africa engagements posseses political, economic and ideological ends
Bu çalışma, son on yıldır Çin’in Afrika ülkeleri ile gelişen ilişkilerini ve Çin’in bu bölgedeki etkinliğini ortaya koymaya çalışacaktır. Bu bağlamda, Çin'in resmi girişimleri ve ekonomik anlaşmaları karşılaştırmalı ve sayısal olarak analiz edilecektir. Ayrıca Çin’in Afrika’ya yönelik dış politikasını ve bu dış politikanın arkasındaki itici motivasyonu ele alacaktır. Çin’in Afrika ülkelerine yönelik dış politika teşebbüsleri Çin-Afrika İşbirliği Forumu (FOCAC) aktiviteleri, karşılıklı resmi ziyaretler, borç verme, dış yardımlar, burslar, Çin Özel Ekonomik Bölgeleri’nin de dâhil olduğu devasa inşaat yatırımlarının hayata geçirilmesi ve finansmanı ve Çin’in Afrikalı ortaklarına ticari imtiyazları ele alınarak analiz edilmiştir. Çin’in Afrika’ya yönelimi, Çin’i çok kutuplu dünyanın saygın ve etkin bir üyesi yapmayı amaçlayan uzun dönemli ve kapsamlı bir dış politika olduğu bulgulardan gözlemlenmektedir. Çin’in Afrika girişimi siyasi, ekonomik ve ideolojik amaçlar taşımaktadır

Anahtar Kelimeler

Birincil Dil
Konular
Yayımlanma Tarihi 1 Eylül 2015
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar
Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 1 Eylül 2015


Makalenin Yazarları
Aydın AYDIN
Oğuzhan TEKİN