Yıl 2017, Cilt: 8 Sayı : 15 Sayfalar 411 - 428 2017-06-30
Turistik Bilgi Kaynağı Olarak Sosyal Medya ve Balıkesir'e İlişkin Değerlendirmeler Üzerine Bir GZFT (SWOT) Analizi
Bayram ŞAHİN,İbrahim Halil KAZOĞLU
18 261

Öz Özet: Turistlerin seyahat kararlarında iki temel değişken çok önemli roloynamaktadır. Bu değişkenlerin ilki destinasyona ilişkin bilgiye duyulan ihtiyaç,ikincisi ise yine destinasyona yönelik tavsiyelerdir. Seyahat acentalarınıntüketiciler üzerindeki rolü incelendiğinde, bu temel işlevlerin seyahatişletmelerinin asli fonksiyonlarından olduğu görülmektedir. Ancak internetkullanımının yaygınlaşması ve buna bağlı olarak tüketicilerin sosyal medyayıyoğun olarak kullanıyor olmaları, seyahat acentaların bu rolünün sosyal medyatarafından oynanmaya başlamasına neden olmuştur. Tatil tavsiye siteleri,tüketicilerin önceki tatil deneyimlerini paylaştıkları sosyal amaçlı, web tabanlı biralan haline dönüşmüştür. Günümüzde seyahate çıkanların önemli bir oranıseçimlerini yapmadan önce veya yaptıktan sonra bir seyahat tavsiye sitesindendestinasyona ilişkin değerlendirmeleri incelemekte, seyahat kararını vedestinasyon seçimini bu yorumlara göre şekillendirmektedir. Bu araştırmanınamacı, seyahatlerinde bilgi kaynağı olarak sosyal medyayı, yorum sitelerinikullanan tüketicilerin, Balıkesir’e yönelik yapmış oldukları değerlendirmelerinincelenmesi, güçlü ve zayıf yönler/tehlike ve fırsatlar açısından sınıflandırılarak,Balıkesir destinasyonuna yönelik mevcut durumun yorum siteleri açısındanortaya konulmasıdır.  Bu amaç doğrultusunda tatil tavsiye sitelerinden biri olanve çeşitli ülkelerden kullanıcılara sahip olan tripadvisor.com’da Balıkesir’eyönelik yapılmış 1306 adet seyahat tavsiye ve yorumlarının içeriği incelenerekGZFT (SWOT) analizi gerçekleştirilmiştir. Analiz sonucunda Balıkesir’dekituristik mekanların manzara ve doğallık gibi güçlü yanlarının özelliklevurgulandığı fakat işletmelerin çoğalması ile manzaranın kirletildiği önemlibulgular arasında yer almıştır.  Aynı zamanda en büyük tehdit unsuru olarakhizmet kalitesinin çok düşük olması yorumlarda sıkça tekrarlanan bir unsurolmuştur. Elde edilen sonuçlar, turistik mekanlarda ya da yakınlarında yer alanişletmelerin tamamen ekonomik büyüme odaklılığını ve doğaya, tarihe vekültürel değerlere pek önem vermediğini işaret etmektedir. 

Anahtar Kelimeler

Sosyal Medya, Seyahat Tavsiyeleri, GZFT/SWOT Analizi, TripAdvisor, Balıkesir
ANDERSON, E. W. (1998). Customer Satisfaction and Word of Mouth, Journalof Service Research, 1, 5-17.
Birincil Dil
Konular İktisat
Yayımlanma Tarihi 30 Haziran 2017
Bölüm Makaleler
Yazarlar
Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 30 Haziran 2017


Makalenin Yazarları
Bayram ŞAHİN
İbrahim Halil KAZOĞLU