Yıl 2012, Cilt: 1 Sayı : 33 Sayfalar 121 - 131 2012-12-01
TIMELKIYA KINGDOM AT THE AGE OF ASSYRIAN TRADE COLONIES (B.C. 1975-1725)
ASUR TİCARET KOLONİLERİ ÇAĞI’NDA (M.Ö. 1975-1725) TİMELKİYA KRALLIĞI
Hasan Ali ŞAHİN
14 261

As we learnt from Kültepe tablets, there were city states in Anatolia in the first quarter of 2000 (2nd millennium) B.C. One of these city states was Timelkiya Kingdom. Timelkiya was an important station on the ways between Hahhum and Kanesh. Timelkiya became an economic and political power in the region of east of the Kanesh because of the caravans of Assyrian merchants. They established a colony in the city and provided raw materials and goods for the city
Kültepe metinlerinden öğrendiğimize göre, M.Ö. II. bin yılın ilk çeyreğinde Anadolu’da hüküm süren şehir devletlerinden biri de Timelkiya krallığıdır. Timelkiya, Hahhum-Kaniš arasında son derece önemli bir istasyondur. Asurlu tüccarların kervanları buradan geçtiğinden Kaniš’in doğusunda ekonomik ve siyasi bir güç haline geldiği anlaşılmaktadır. Asurlu tüccarlar burada bir koloni kurarak şehrin ihtiyacı olan hammadde ve mamul eşyayı sağlamışlardır

Anahtar Kelimeler

Birincil Dil
Konular
Yayımlanma Tarihi 1 Aralık 2012
Bölüm Makaleler / Articles
Yazarlar
Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 1 Aralık 2012


Makalenin Yazarları
Hasan Ali ŞAHİN