Yıl 2014, Bahar Sayfalar - 2014-04-21
Laptop Selection: A Comparative Analysis with Dea, Topsis and Vikor
Dizüstü Bilgisayar Seçimi: Dea, Topsıs Ve Vıkor İle Karşılaştırmalı Bir Analiz
Mehmet PEKKAYA,Mesut AKTOGAN
19 261

Depending on the developments, there is a tendency especially portable computer such as laptop, tablet computers that may be considered numerically close to the population for Turkey. In this study, making the choice ordering and the priorities of the criteria for laptops have been investigated via DEA and multi criteria decision making techniques. AHP and composition of AHP-DEA has been suggested for determining priorities of criteria; selection ordering of laptop is conducted via 7 scenarios that based on DEA, TOPSIS and VIKOR methods. According to the analysis, sorting via TOPSIS with the AHP in weighting and sorting via VIKOR with AHP-DEA composition in weighting, has decided for laptop selection ranking.
Gelişmelere bağlı olarak, özellikle dizüstü ve tablet bilgisayarlar gibi taşınabilir bilgisayarlara olan ilgi, Türkiye için sayısal olarak nüfusuna yakın olduğu düşünülebilir. Bu çalışmada, dizüstü bilgisayarlar için seçim sıralaması yapma ve dizüstü bilgisayar seçiminde dikkate alınan kriter önem dereceleri DEA ve çok kriterli karar verme teknikleriyle incelenmiştir. AHP ve AHP-DEA bileşimi kriter önem dereceleri belirlenmesinde önerilirken; dizüstü bilgisayar seçim sıralamaları için DEA, TOPSIS ve VIKOR yöntemleri temelinde 7 senaryo üzerinden sıralamalar yapılmıştır. Analiz sonuçlarına göre, ağırlıklandırma AHP ile olup sıralama TOPSIS ve ağırlıklandırma AHP-DEA bileşimi ile olup sıralama VIKOR olan senaryoların dizüstü bilgisayar seçim sıralamalarında kullanışlı olduğuna karar verilmiştir.

Anahtar Kelimeler

Birincil Dil en
Konular
Yayımlanma Tarihi 21 Nisan 2014
Bölüm Makaleler
Yazarlar
Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 21 Nisan 2014


Makalenin Yazarları
Mehmet PEKKAYA
Mesut AKTOGAN