Yıl 2012, Cilt: 19 Sayı : 4 Sayfalar 148 - 150 2013-02-26
Arteria hepatica sinistra duplikasyonu ve arteria mesenterica superior'dan çıkan “replaced” arteria hepatica dextra: Olgu Sunumu
Yadigar KASTAMONİ,Soner ALBAY
31 261

Öz Anatomi eğitimi için yapılan rutin diseksiyonlar sırasında, 75 yaşındaki erkek kadavrada a. hepatica dextra ve sinistra'nın varyasyonları görüldü. Çift a. hepatica sinistra a. hepatica communis'ten çıkarken, a. hepatica dextra a. mesentarica superior'dan çıkmakta idi. A. hepatica'ların anatomik varyasyonlarının bilinmesi özellikle; görüntüleme yöntemleri, girişimsel işlemler ve cerrahideki komplikasyonların azaltılması bakımından çok önemlidir.

Anahtar Kelimeler

Arteria hepatica sinistra, duplikasyon, arteria hepatica dextra, replaced
Arýncý K, Elhan A. Anatomi. 2. cilt, 4. baský, Ankara, Türkiye, Güneþ Kitabevi, 2006; 54-7.
Birincil Dil en
Konular
Yayımlanma Tarihi 26 Şubat 2013
Bölüm Olgu Sunumları
Yazarlar
Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 26 Şubat 2013


Makalenin Yazarları
Yadigar KASTAMONİ
Soner ALBAY