Cilt: 1 Sayı : 15
Türklerde Müzikle Tedavi
Pınar SOMAKCI

27 129

Öz Bu çalışmada, Türklerde müzikle tedavi, tarihi bir perspektif içerisinde ele alınmış, günümüze kadar Türk medeniyetlerindeki gelişmeler üzerinde inceleme ve araştırmalar yapılmıştır. Bu çalışma günümüzde gözardı edilen müzikle tedavinin faydalarını tekrar vurgulamak amacıyla yazılmıştır. Bu çalışmanın toplumumuzda başta müzisyenler ve hekimler olmak üzere pek çok insan kesimine yararlı olacağı umulmaktadır
Anahtar Kelimeler:

Kaynakça

Pınar SOMAKCI