Yıl 2018, Cilt: 2 Sayı : 2 Sayfalar 36 - 52 2018-12-30
Siyasetçi ve Bürokrat Söylemlerinin Analiziyle, Kültürel Diplomasi Kavramı
Mehmet ÜLKER,Şaban ÇOBANOĞLU,Özkan ÇAKMAK
14 261

Öz Bu çalışmada Türkiye özelinde, kültürel diplomasi kavramı tanımlanmıştır. Bunun için siyasetçi ve bürokrat söylemlerinin analizinden faydalanılmıştır. Nitel araştırma temelli bir çalışmadır. Doküman analizi, içerik, kategori ve değerlendirici analizi gibi yöntemlerden faydalanılmıştır. Doküman analizi sürecinde; diplomasi sistemi ve kültürel diplomasinin akademik arka planı ortaya konulmuştur. Daha sonra araştırma amacına yönelik söylemler derlenmiştir. Söylemler; kültür diplomasisiyle ilişkili tarafların açıklamalarından seçilmiştir. Açıklamalara; kurumsal basılı materyal ve internet mecraları ile medya mecralarından ulaşılmıştır. Bunların analiziyle; sonuç, yorum ve önerilere ulaşılmıştır. Tüm bunlarla üç ayrı kültürel diplomasi kavramının tanımı elde edilmiştir. Bunlardan birisine göre kültür diplomasisi: Kültür, yabancı dil olarak Türkçe öğretimi, sanat ve tarih birikimlerinin, karşılıklı etkileşimini esas alan; tanışma, dostluk ve gönül köprüleri inşa etme ile sonuçlanması beklenen faaliyetler bütünüdür.  

Anahtar Kelimeler

Kamu diplomasisi, Yunus Emre Enstitüsü, kültürel diplomasi
Agostinelli, Margarita and Coppi, Alexandra (2012), Cultural diplomacy and the concept of the Other The International Conference on Cultural Diplomacy&the UN New York & Washington, D.C., February 21st – 24th.
Birincil Dil tr
Konular Siyasi Bilimler
Yayımlanma Tarihi 30 Aralık 2018
Bölüm Makaleler
Yazarlar
Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 30 Aralık 2018


Makalenin Yazarları
Mehmet ÜLKER
Şaban ÇOBANOĞLU
Özkan ÇAKMAK