Yıl 2008, Cilt: 8 Sayı : 15 Sayfalar 80 - 104 2008-06-01
İHRACATÇI İŞLETMELERİN REKABET GÜÇLERİNİN BİLEŞENLERİ VE BU BİLEŞENLERİN TEMEL YETENEK TABANLI STRATEJİ BİLEŞENLERİYLE ÖRTÜŞMESİNE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA
Nevriye ALTUNTUĞ
12 261

Öz trenGünümüzde işletmelerin rekabetçi üstünlüklere ulaşmaları önemli olmakla birlikte eğer bu üstünlükler sürdürülebilirlik özelliğine sahip değilse fazla bir anlam ifade etmemektedir. Rakipler tarafından taklit edilemeyen, satın alınamayan ve kopyalanamayan üstünlükler ve bu üstünlükler üzerine inşa edilen rekabet stratejileri ise işletmelerin başarılarını uzun yıllara taşımalarını kolaylaştırmaktadır. İşletmelere bu özellikleri kazandıran kilit bileşenler ise sahip oldukları temel yetenekleridir. Bu çalışmada yapılan anket çalışmasının değerlendirilmesiyle işletmelerimizin ve iş dünyasının rekabetçi yapısının ortaya çıkarılması amaçlanmıştır.Today, achieving to competitive position for a business firm would not be a real achievement unless this characteristic has been sustained. Strategies which are based on those types of competences which are not imitable or buyable by others help to sustain the achievements of businesses for long time over the years. The key elements those gives these characteristics to the firms are in fact are their own competences. In this study, a survey investigation has been carried out, aiming to uncover the competitive structure of our businesses and the business environment.

Anahtar Kelimeler

Birincil Dil
Konular
Yayımlanma Tarihi 1 Haziran 2008
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar
Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 1 Haziran 2008


Makalenin Yazarları
Nevriye ALTUNTUĞ