Yıl 2015, Cilt: 14 Sayı : 1 Sayfalar 29 - 64 2015-05-01
The Effects of the September 12 Coup to Turkey-Europe Relations: Relations with the European Community and the Council of Europe
12 Eylül Darbesi’nin Türkiye’nin Avrupa ile İlişkilerine Etkileri: Avrupa Topluluğu ve Avrupa Konseyi’yle ilişkiler
Gökhan ERDEM
17 261

September 12 military coup was one of the most important developments in Turkish political history which affected foreign and domestic politics, seriously. The coup mostly had an impact on the relations with Europe. September 12 military coup and following military administration’s relations Europe is analyzed in the cases of European Communities and Council of Europe affairs in this paper. The examples of military coups of 1960 and 1971 were previously researched so as to determine the effects of military interventions on relations. In the end, this paper argues that September 12 military coup caused a breakdown of ties with Europe and negatively influenced the relations with European Communities and Council of Europe, especially
12 Eylül darbesi Türkiye Cumhuriyeti tarihindeki en önemli gelişmelerden biridir. Türkiye’nin iç ve dış politikasında önemli etkileri olmuştur. Darbenin dış politikada olumsuz anlamda en fazla etkide bulunduğu alan ise Türkiye’nin Avrupa ile ilişkileri olmuştur. Bu makalede, 12 Eylül askeri darbesi ve sonrasında 1980-1983 yılları arasında ülkeyi yöneten askeri idare döneminde Türkiye-Avrupa ilişkileri, Türkiye’nin Avrupa Topluluğu ve Avrupa Konseyi ile ilişkileri örnekleri çerçevesinde incelenmektedir. Darbelerin ve askeri yönetimlerin söz konusu örgütlerle ilişkileri nasıl etkilediğini daha iyi analiz edebilmek için ise, önceki örneklere 27 Mayıs 1960 ve 12 Mart 1971 dönemlerine bakılmıştır. Esasen, 12 Eylül yönetiminin takip ettiği dış politikanın Türkiye’nin Avrupa ile ilişkilerinde kırılma yarattığı, özellikle AET ve Avrupa Konseyi ile ilişkilerin yaşanan sıkıntıdan en fazla etkilendiği vurgulanmaktadır

Anahtar Kelimeler

Birand, Mehmet Ali; Türkiye’nin Ortak Pazar Macerası, 2. B., Milliyet Yayınları, İstanbul, 1986.
Birincil Dil tr
Konular
Yayımlanma Tarihi 1 Mayıs 2015
Bölüm Research Article
Yazarlar
Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 1 Mayıs 2015


Makalenin Yazarları
Gökhan ERDEM