Cilt: 34 Sayı : 3
İki farklı teknikle uygulanan üniversal bağlayıcı ajanların dentine olan makaslama bağlanma dayanımlarının incelenmesi
Investigation of the shear bond strength to dentin of universal adhesives applied with two different techniques
Elif YAŞA,Duygu YILDIZELİ,Zübeyir SAYINER,Ali ERDEM

18 129

Anahtar Kelimeler:

Kaynakça

Thanaratikul B, Santiwong B, Harnirattisai C. Self-etch or etch-and-rinse mode did not affect the microshear bond strength of a universal adhesive to primary dentin. Dent Mater J 2016;35:174-9.
Elif YAŞA,Duygu YILDIZELİ,Zübeyir SAYINER,Ali ERDEM