Cilt: 2 Sayı : 1
FİNANSAL GELİŞME VE YENİLİK (İNOVASYON): TÜRKİYE ÜZERİNE AMPİRİK BİR ARAŞTIRMA
Emrah KOÇAK

1.4K 129

Öz Yenilik, ekonomik büyüme ve gelişmenin en önemli dinamiklerinden biri kabul edilmektedir. Bu önemden dolayı, çok sayıda araştırma yenilik performansını belirleyen faktörler üzerine yoğunlaşmıştır. Bu çalışma ilgili faktörlerden finansal gelişmenin rolüne odaklanmıştır. Bu amaç çerçevesinde, 1974-2014 dönemi Türkiye’de finansal gelişmenin yenilik performansı üzerindeki etkisi yıllık veriler ile araştırılmıştır. Araştırmada birim kök testleri, Hatemi-j (2008) iki yapısal kırılmalı eşbütünleşme ve Stock ve Watson (1992) dinamik en küçük kareler tahmin yöntemleri takip edilmiştir. Araştırma sonucunda finansal gelişme ve yenilik arasında uzun dönemli bir ilişkinin varlığı doğrulanmıştır. Bu ilişkiye göre, finansal gelişmenin yenilik performansı üzerinde pozitif bir etkisi olduğu görülmüştür. Türkiye için elde edilen sonuçlar, finansal sistemin ulusal yenilik alt yapısının önemli bir bileşeni olduğunu ortaya koymaktadır. Çalışmanın sonuç kısmında, finansal gelişme- yenilik ilişkisi kapsamında çeşitli politika önerileri sunulmuştur
Anahtar Kelimeler: Finansal Gelişme, Yenilik (İnovasyon), Türkiye, Eşbütünleşme, Dinamik En Küçük Kareler (DOLS)

Kaynakça

Aghion, P., Howitt, P. (1992). The Schumpeterian Approach to Technical Change and Growth. In Economic Growth in the World Economy: Symposium: Vol. 1993.
Emrah KOÇAK
253/5000Hizmetimizi sunmamıza ve geliştirmemize, içerik ve reklamları uyarlamamıza yardımcı olması için çerezleri kullanıyoruz. Devam ederek çerez kullanımını kabul etmiş olursunuz. Telif hakkı © 2020 Elsevier B.V. veya onun lisans verenleri veya katkıda bulunanları. ScienceDirect ®, Elsevier B.V.'nin tescilli ticari markasıdır.
253/5000Hizmetimizi sunmamıza ve geliştirmemize, içerik ve reklamları uyarlamamıza yardımcı olması için çerezleri kullanıyoruz. Devam
ederek çerez kullanımını kabul etmiş olursunuz. Telif hakkı © 2020 Elsevier B.V. veya onun lisans verenleri veya katkıda bulunanları.
ScienceDirect ®, Elsevier B.V.'nin tescilli ticari markasıdır.