Yıl 2010, Cilt: 1 Sayı : 28 Sayfalar 217 - 238 2010-06-01
THE RISE OF RATIONAL SCIENCE IN THE DURATION OF REFORMATION IN ENGLAND
Reform Sürecindeki İngiltere’de Rasyonel Bilimin Yükselişi
Kürşat Haldun AKALIN
15 261

The predilection for scientific research in protestant circles may be largely explained by the great emphasis laid by reformed theology upon the central theme: the glory of God. The duty of scientific investigation of nature was not regarded as a obey to dogmas, it was enjoyed as a duty of love. It has also been pointed out that among the group of ten scientists who during the English Commonwealth formed the nucleus that would afterward grow into the Royal Society, seven were decidedly puritan. Orientation to observational and experimental sciences by courtesy of the economic ideals of the upper classes which majority of those were puritans.
Protestan çevrelerde bilimsel araştırmalara beslenilen derin ilgi ve eğilim, büyük ölçüde, reform ilahiyatının temel tezi olan ‘Tanrı ihtişamı’ saikiyle açıklığa kavuşturulabilir. Doğayla ilgili yapılan bilimsel araştırma görevi, katı dogmalara kesin itaat olarak dikkate alınmamış, bir sevgi görevi olarak keyif alınmasını sağlamıştı. İngiliz Uluslar Topluluğunun oluşturduğu ve sonradan da Kraliyet Akademisi çatısında yetiştirdiği çekirdek grup içindeki on bilimadamından yedisi, kesinlikle puritandı. Bilimlerde gözleme ve deneye yönelme, çoğunluğunu puritanların oluşturduğu üst sınıfların ekonomik idealleri sayesinde olmuştur

Anahtar Kelimeler

Birnbaum, N., Social Structure and The German Reformation, Arno Press, New York 1980.
Birincil Dil
Konular
Yayımlanma Tarihi 1 Haziran 2010
Bölüm Makaleler / Articles
Yazarlar
Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 1 Haziran 2010


Makalenin Yazarları
Kürşat Haldun AKALIN