Yıl 2019, Cilt: 20 Sayı : 1 Sayfalar 438 - 446 2019-05-31
TÜRKİYE’DE LİDERLİK ÖZELLİKLERİ İLE İLGİLİ YAZILAN TEZLERİN İÇERİK ANALİZİ YÖNTEMİYLE DEĞERLENDİRİLMESİ
Hasan GÜL,Aysuluu BEYŞENOVA
19 261

Öz Bu çalışmanın temel amacı, Yükseköğretim Kurumu Ulusal Tez Merkezi veri tabanında liderlik özellikleri konusunda yazılan lisansüstü tez çalışmaların incelemek ve değerlendirmektir. Araştırmanın örneklemini YÖK veri tabanında yer alan liderlik özellikleri konulu 136 yüksek lisans ve 14 doktora tezi olmak üzere toplam 150 lisansüstü tez oluşturmaktadır. Araştırmada elde edilen sonuçlara göre, en fazla tezin 2014-2015 yılları arasında yayımlandığı ve bu konuda en çok katkının Marmara Üniversitesi tarafından sağlandığı belirlenmiştir. Liderlik özellikleri konulu yazılan tezlerin genellikle yüksek lisans düzeyinde olduğu ve nicel araştırma yöntemi kullanıldığı tespit edilmiştir.

Anahtar Kelimeler

Liderlik, liderlik özellikleri
ALTUNIŞIK, R., COŞKUN, R., BAYRAKTAROĞLU, S. ve YILDIRIM, E. (2010). Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri. SPSS Uygulamalı, 6. Baskı, Sakarya.
Birincil Dil tr
Konular
Yayımlanma Tarihi 31 Mayıs 2019
Bölüm Makaleler
Yazarlar Orcid : 0000-0002-3720-5451Yazar: Hasan GÜL (Sorumlu Yazar)Kurum: ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİÜlke: Turkey Yazar: Aysuluu BEYŞENOVA Ülke: Kyrgyzstan

Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 31 Mayıs 2019


Makalenin Yazarları
Hasan GÜL
Aysuluu BEYŞENOVA