Cilt: 4 Sayı : 8
ÖRGÜTSEL İLETİŞİM KURMA YÖNTEMLERİ VE KARŞILAŞILAN İLETİŞİM ENGELLERİNE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA
Süleyman KARAÇOR,Ali ŞAHİN

1.4K 129

Öz trenÖrgütsel iletişim, örgütlerde işbirliği, koordinasyon ve kontrol işlevini yerine getiren örgütsel ve yönetsel yapının en önemli öğelerinden bir tanesidir. Dinamik bir varlık olan örgütler, kendine özgü işlevleri gerçekleştirebilmek için hem örgüt içerisine hem de örgüt dışına yönelik etkili bir iletişime ihtiyaç duymaktadır. Çünkü etkin bir iletişim, örgütsel davranışın tüm yönlerini fiilen etkilemektedir. Bu bağlamda çalışmada öncelikle iletişim kavramı, örgütsel iletişim, örgütsel iletişim yöntemleri ve sorunları üzerinde durulmaktadır. Daha sonra ise sağlık örgütlerinde yapılan araştırma bulgularına yer verilerek bir değerlendirmeye gidilmektedir.Organizational communication is one of the the most essential parts of the communicative and administrative structure undertaking the communication, cooperation, coordination and control function. Being dynamic aspect, the organization requires to be effective both inside and outside communication to achive its own functions. Because effective communication affects all sides of organizational behavior. In this aspect, first of all communication concept, organizational communication, methods and problems have been focused. Later, the assessment composed of organizational communication methods data about health organizations will be dealt with.
Anahtar Kelimeler:

Kaynakça

Süleyman KARAÇOR,Ali ŞAHİN