Cilt: 1 Sayı : 15
Suudi Arabistan Üniversitelerinde Yapılan Bazı Tefsir Tezleri Üzerine
Şahin GÜVEN

34 129

Öz Bu çalışma, 1976 yılında kurulan Medine İslâm Üniversitesi Kur’ân-ı Kerîm Fakültesinin “Tefsir ve Kıraat” bölümündeki Yüksek Lisans ve Doktora çalışmalarını, çalışıldıkları alanlar itibariyle genel bir değerlendirmeye tabi tutmaktadır. Sözü edilen bu fakültenin kuruluşundan 1999 yılına kadar yapılmış olan tezlerin isimleri ve müellifleri verildikten sonra, bu tezlerin çalışıldığı alanlar ve yıllara göre dağılımı da tablolar halinde gösterilmiştir. Sonuç bölümünde ise tezlerin hem içerikleri hem de yöntemleri hakkında genel değerlendirme yapılmıştır
Anahtar Kelimeler:

Kaynakça

Şahin GÜVEN