Yıl 2019, Cilt: 36 Sayı : 1 Sayfalar 7 - 15 2019-01-02
Clinical evaluation of universal adhesives used with different application modes on the restoration of non-carious cervical lesions: preliminary findings of a 12-month randomized, controlled clinical trial
Çürüksüz servikal lezyonların restorasyonunda universal adezivlerin farklı uygulama şekillerinin restorasyonların performansı üzerine etkilerinin değerlendirilmesi: 12-aylık randomize kontrollü klinik bir çalışmanın ön raporu
Fatma Dilşad ÖZ,Esra ERGİN,Simge CANATAN
21 261

Anahtar Kelimeler

Levitch LC, Bader JD, Shugars DA, Heymann HO. Non-carious cervical lesions. J Dent 1994;22:195-207.
Birincil Dil tr
Konular Sağlık Bilimleri ve Hizmetleri
Yayımlanma Tarihi 2 Ocak 2019
Bölüm Özgün Araştırma Makalesi
Yazarlar Orcid : 0000-0002-7667-7494Yazar: Esra ERGİN Kurum: HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ, DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİÜlke: Turkey

Orcid : 0000-0002-8857-2534Yazar: Simge CANATAN

Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 2 Ocak 2019


Makalenin Yazarları
Fatma Dilşad ÖZ
Esra ERGİN
Simge CANATAN