Cilt: 3 Sayı : 3
“Varmak” ile Kurulu İki Eylemli Yüklemlerin Durumu
The Position of Predicates Composed of Two Verbs Depending Upon “Varmak”
Kerime ÜSTÜNOVA

1.4K 129

“Varmak” eylemiyle kurulu iki / üç eylemli yüklemlerde, asıl unsur ikinci eylemdir. Dolayısıyla hem anlam, hem de kurdukları cümlede yer alacak öğelerin seçiminden ikinci eylem sorumludur. Bu nedenle Türkçede asıl unsurlar sonda bulunur kuralıyla özdeşleşmektedir. Ancak yardımcı eylemlerin Türkçedeki konumuna ters düşmekle, yardımcı eylemler sonda bulunur kuralıyla da örtüşmemektedir. “Varmak” eylemi, başta yer almakla birlikte bir yardımcı eylem konumundadır. Yükleme temel anlamıyla katkıda bulunmaz. Cümlede sunulan hareketin, işin, oluşun yapılıp ya da yapılmamasından zarar gelmeyeceğini ima ederek bir boş vermişlik katkısında bulunmaktadır.
In predicates that use the verb “varmak” and are composed of two or three verbs the main element is the second verb. As a result the second verb is responsible for both the meaning and the selection of the other elements that appears in the sentence. This complies with the rule that in Turkish main elements are placed at the end of the sentence. However, it contradicts the rule that in Turkish the auxilary verbs are found at the end of the sentence. The verb “varmak” is found at the head and server as an auxilary verb. It does not contribute to the predicate with its meaning. Its role is to indicate that there is no harm in either happening or not happening of the presented action.
Anahtar Kelimeler:

Kaynakça

Kerime ÜSTÜNOVA