Yıl 2019, Cilt: 2 Sayı : 2 Sayfalar 92 - 108 2019-10-23
Çeşme Yarımadası’nda Kıyının Kamusal Kullanımına Etki Eden Kıyı Kullanımlarına Eleştirel Bir Bakış
İsmail Oğuz ATAKAN,Ahu DALGAKIRAN ERDOĞAN
20 261

Öz Ülkemizde uzun yıllar turizm planlamasına hâkim olan parçacı planlama anlayışı; kıyı kesimlerinde aşırı yığılma, doğal kaynakların hızla tüketilmesi, altyapı yetersizlikleri, yere ait özgün değerlerin yok olması, mekanların kitlesel turizm ekseninde tek tipleşmesi, yerel kimlik ve aidiyet duygusunun yitirilmesi gibi pek çok sorunu beraberinde getirmiştir. Özellikle son yıllarda kıyı alanlarına olan artan ilgi, yasalar gereği kamuya ait olması gereken bu tür alanlarda önemli oranda özel kullanımın hayata geçmesine neden olmuştur. İkincil konut, otel, tatil köyü, yat limanı, özel plaj ve benzeri kullanımlar yoluyla kıyı alanlarının özel kullanıma tahsis edildiği ve kıyının kamusal kullanıma imkan veren alanların giderek azaldığı gözlenmektedir. Bu çalışma, ülkemizin önemli bir turizm merkezi niteliği taşıyan ve 1990’lardan itibaren turizm alanında önemli yatırımlara konu olan İzmir ilinin Çeşme ilçesinde kıyı alanlarındaki kamusal kullanımın dönüşümüne odaklanmaktadır. Bu kapsamda ilçenin beş farklı kıyı alanında 2002 yılından günümüze arazi kullanım türlerinin dönüşümü incelenmiş ve kıyının kamusal kullanımını arttırmaya yönelik çözüm önerileri geliştirilmiştir.  

Anahtar Kelimeler

Kıyı alanı, kamusal kullanım, Çeşme
Akça, N. (2004). “Kıyı Kenar Çizgisinin Tespiti ve Uygulama Sorunları”, Editör: Özhan, E., Türkiye’nin Kıyı ve Deniz Alanları V. Ulusal Konferansı, Türkiye Kıyıları 04 Konferansı Bildiriler Kitabı, 4- 6 Mayıs 2004, Ankara, 275-285.
Birincil Dil tr
Konular Sosyal Bilimler, Disiplinler Arası
Yayımlanma Tarihi 23 Ekim 2019
Bölüm makaleler
Yazarlar
Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 23 Ekim 2019


Makalenin Yazarları
İsmail Oğuz ATAKAN
Ahu DALGAKIRAN ERDOĞAN