Yıl 2014, Cilt: 54 Sayı : 2 Sayfalar 0 - 0 2014-12-01
The effect of thyme oil on pregnancy rates that used by intrauterine in cows withendometritis
Kronik endometritisli ineklerde intrauterin uygulanan kekik yağının gebe kalma oranı üzerine etkisi
Hasan ORAL,Mushap KURU,Recai KULAKSIZ,Semra KAYA
9 261

: Aim of our study was to investigate the efficacy of essential oil of thyme applied to intrauterine treatment of chronic endometritis. The study material consisted of 77 cows with chronic endometritis and randomly divided into 4 groups. Group 1 (n=21; GI) administered PGF2α. Group 2 (n=20; GII) peracetic acid, Group 3 (n=18; GIII) thyme essential oil, Group 4 (n=18; GIV, control group) normal saline, was applied. As a result of GI, GII, GIII and GIV first insemination pregnancy rates were 19%, 35%, 66.6% and 11.1%, respectively (P<0.01). Total pregnancy rates were 71.5%, 85%, 94.4% and 11.1%, respectively (P<0.001). As a result, conventional drugs used to treat endometritis thyme essential oil may be used as an alternative.
Sunulan çalışmanın amacı, kronik endometritis tedavisinde intrauterin olarak uygulanan kekik esansiyel yağının etkinliğinin araştırılmasıdır. Çalışma materyalini 77 baş kronik endometritisli inek oluşturmuştur ve bu inekler rastgele 4 gruba ayrılmışlardır. I. gruba (n=21; GI) PGF2α, II. gruba (n=20; GII) perasetik asit, III. gruba (n=18; GIII) kekik esansiyel yağı ve IV. gruba (n=18; GIV) ise serum fizyolojik uygulanmıştır. Çalışma sonucunda GI, GII, GIII ve GIV’de ilk tohumlamada gebelik oranları sırasıyla %19, %35, %66.6 ve %11.1 olarak belirlenmiştir (P

Anahtar Kelimeler

Birincil Dil
Konular
Yayımlanma Tarihi 1 Aralık 2014
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar
Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 1 Aralık 2014


Makalenin Yazarları
Hasan ORAL
Mushap KURU
Recai KULAKSIZ
Semra KAYA