Yıl 2009, Cilt: 9 Sayı : 4 Sayfalar 1427 - 1439 2009-11-01
CONVERGENCE ANALYSIS OF PER CAPITA CARBON DIOXIDEEMISSIONS: 1950- 2004
KİŞİ BAŞINA KARBON DİOKSİT EMİSYON YAKINSAMA ANALİZİ: 1950- 2004
Alper ASLAN
20 261

In recent years, there has been an obvious increase in public concern over global warming and its potential effects on climate change. In response, governments attempt to plan international climate change strategies to alleviate global warming. Empirical studies illustrated that carbon dioxide (CO2) emissions are regarded as the main cause of greenhouse warming. Therefore, the examination and analyzing of the stochastic dynamics and persistence of CO2 emissions are vital for policymakers to estimate the impact of carbon emissions to the environment. In this study, it is examined convergence and persistence in per capita CO2 emissions among Africa, Central & South America, Centrally Asia, Centrally Europe, Far East, Middle East, North America, Oceania and Western Europe countries during the 1950-2004 period by applying panel unit root methodology. The IPS (Im, Peseran - Shin) tests illustrated that one cannot reject the null hypothesis of unit roots for per capita CO2 emissions. The results, therefore, illustrate a very strong form of persistence for the CO2 emissions among these country groups
Son zamanlarda, küresel ısınma ve küresel ısınmanın iklim değişikliği üzerindeki potansiyel etkisi üzerine kamunun ilgisi açık bir şekilde artmaktadır. Buna bir tepki olarak, hükümetler küresel ısınmayı hafifletme için uluslararası iklim değişikliği stratejileri planlamaya girişmektedirler. Ampirik çalışmalar sera sıcaklığının ana nedeni olarak karbon dioksit (CO2) emisyonu olduğunu göstermektedir. CO2 emisyonunun kalıcılığının ve stokastik dinamiklerinin incelenmesi ve analiz edilmesi, politika yapıcıları için karbon dioksit emisyonunun çevreye olan etkilerinin hesaplanmasında çok önem arz etmektedir. Bu çalışmada, Afrika, Merkezi ve Güney Amerika, Merkezi Asya, Merkezi Avrupa, Uzak Doğu, Orta Doğu, Kuzey Amerika, Okyanusya ve Batı Avrupa ülkeleri arasında kişi başına karbon dioksit emisyon kalıcılığı ve yakınsaması 1950–2004 dönemi için panel birim kök yöntemi uygulanarak incelenmiştir. IPS (Im, Peseran - Shin) test sonuçları karbon dioksit emisyonu için birim kökün varlığı hipotezi reddedilememiştir. Bu nedenle sonuçlar ele alınan ülke grupları itibariyle CO2 emisyonunun güçlü bir şekilde kalıcılık sergilediğini göstermektedir

Anahtar Kelimeler

ALDY, J. (2006): “Per capita carbon dioxide emissions: convergence or divergence?”, Environmental and Resource Economics, 33(4): 533–555.
Birincil Dil
Konular
Yayımlanma Tarihi 1 Kasım 2009
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar
Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 1 Kasım 2009


Makalenin Yazarları
Alper ASLAN