BELEDİYELERDE BÜTÇE TALEBİNİN KAMU TERCİHİ KURAMI ÇERÇEVESİNDE AMPİRİK ANALİZİ
Muhlis BAĞDİGEN
20 261

Öz trenKamu sektörünü ele alan ve bu sektörde sunulan mal ve hizmetler için tahsis edilen harcama bütçelerinin aşırılığına ve dolayısıyla kamu sektöründe etkin olamayan bir üretimin gerçekleştiğine dikkati çeken ‘Kamu Tercihi’ kuramına günümüz batı literatüründeki bütçe analizlerinde sıkça başvurulmaktadır. Bu kuram bütçe karar mekanizmalarından kamusal mal ve hizmetlerin üreticisi olarak tanıtılan bürokratların bütçe görüşmelerinde sahip oldukları teknik bilgi üstünlüğüne dayanarak kendi bütçe tercihlerini, kamusal mal ve hizmetlerin alıcısı ve aynı zamanda sponsoru olan politikacılar üzerine empoze ettiklerini ve dolayısıyla kamu sektöründe savurganlığa neden olduklarını savunmaktadır.Bu çalışma, Kamu Tercihi kuramınca ileri sürülen temel varsayımların ülkemizde kamu kesiminde, özellikle belediyelerde, ampirik bir analizini yapmaktadır. Muhtelif belediyelerde 216 Daire Başkan ve Şube Müdürleri ile yapılan bir ankete dayanan bu çalışma, elde edilen verileri istatistiksel yöntemlerle (Tanımlayıcı ve Çapraz Diyagramla) analiz etmektedir.Public Choice – based on public sector budgetary issues, indicating that because of the overestimated spending budgets publicly provided goods and services are oversupplied and therefore they cause inefficiency in the public provision – has been applied by the Western literature to analyze public budgeting. The theory mainly assumes that bureaucrats who are defined as the producer of publicly provided goods and services have got the monopoly power in terms of budgeting to impose their budgetary requests on the politicians who are the sponsor of the public services. Therefore, bureaucrats cause public budget to be spent excessively.This study applies Public Choice assumptions to analyze Turkish public sector at municipal level. For this, 216 high level bureaucrats at various municipalities were involved in the survey. The study is based on statistical analysis employing descriptive and cross-tabulation tests.

Anahtar Kelimeler

Birincil Dil
Konular
Yayımlanma Tarihi 25 Temmuz 2016
Bölüm Makaleler
Yazarlar
Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 25 Temmuz 2016


Makalenin Yazarları
Muhlis BAĞDİGEN