Cilt: 9 Sayı : 1
Çene Miksomları-Myxoma of the jaws
Melih TAHSİNOĞLU,Kemal YÜCE,A. ÇÖLOĞLU

23 129

Öz ÖZETÇene kemiklerinde görülen miksomların çeşitli özelikleri tanıtıldı. İ. Ü. Dişhekimliği Fakültesi Patoloji Kürsüsu'ne 1971-1973 yılları arasında gelmiş olan 6 miksom va'kası incelendi. Hastaların yaşları 28-76 arasında değişiyordu, üç hüstü erkek öbür üç hasta ise kadındı. Tedavi yöntemi olarak eksizyon ve küretaj birlikle uygulanmıştı. Yalnızca küretaj uygulanmış olan bir vakada residiv görüldü.SUMMARYSix cases of central myxoma or/and myxfibroma of the Jaws are reviewed.Case   Age and sex  Location                   Type1        76 M     Premolar area of the left mandible     Fibromyxoma2 49 F Molar area of the Myxoma right maxilla3 28 F Premolar-molar area Fiibramyxoma of the right mandible4 50 M Frontal teeth area Myxoma of the maxilla5 46 M Frontal teeth area Myxoma of the maxilla6 31 F Molar area of the Fibre myxoma right mandibleAll the patients described an increasing swelling with no pain. The radiographs of the tumors showed unilocular cystic radiolucency. In one of the cases (Case 3) an impacted third molar tooth was seen (Figure 1).The lesions were curettaged after excision. In the fourth case, only curettage was performed, and one year later, a new mass developed in the same area Therefore the affected area of the maxilla was resected.Possible etiology of the imyxoma is discussed.
Anahtar Kelimeler:

Kaynakça

Melih TAHSİNOĞLU,Kemal YÜCE,A. ÇÖLOĞLU