Bahar
Managing the Rivalry of Antithetic Institutional Logics: A Qualitative Study in the Scope of Turkish Healthcare Field
Managing the Rivalry of Antithetic Institutional Logics: A Qualitative Study in the Scope of Turkish Healthcare Field
Oktay KOÇ,Levent VURGUN

17 129

Bu çalışmada, örgütsel aktörler tarafından yönetilen kurumsal mantıklar arasındaki rekabet Türk Sağlık Alanı kapsamında ve niteliksel araştırma yöntemleri ile incelenmiştir. Bu bağlamda, kurumsal mantıklar arasındaki rekabetin yönetilmesi açısından “manipülasyon eğilimi” ve “kurumsal talepleri uzlaştırma” başıkları altında iki farklı stratejik kategorinin toplanan verinin kodlanması sonucunda ortaya çıktığı ifade edilebilir.
In this study, the rivalry between the institutional logics being managed by the organizational actors was analyzed within the scope of the Turkish Healthcare field in parallel with the qualitative research methods. In this context, it can be expressed that two strategic categories were developed under the titles of ‘’inclining towards manipulation’’ and ‘’reconciliation of the institutional demands’’ in terms of managing the rivalry of the institutional logics and coding the data obtained from the interviews.
Anahtar Kelimeler:

Kaynakça

Oktay KOÇ,Levent VURGUN