Cilt: 34 Sayı : 2
Trombositten zengin fibrinin gömülü yirmi yaş dişi cerrahisi sonrası postoperatif komplikasyonların azaltılmasına etkisi: prospektif, randomize kontrollü klinik araştırma
Effect of platelet-rich fibrin in reducing postoperative complications after impacted third molar surgery: a prospective, randomized controlled clinical trial
Alparslan ESEN,Dilek MENZİLETOĞLU,Bozkurt Kubilay IŞIK

21 129

Anahtar Kelimeler:

Kaynakça

Conrad SM, Blakey GH, Shugars DA, Marciani RD, Phillips C, White RP. Patients' perception of recovery after third molar surgery. J Oral Maxillofac Surg 1999;57:1288-94.
Alparslan ESEN,Dilek MENZİLETOĞLU,Bozkurt Kubilay IŞIK