Yıl 2018, Cilt: 6 Sayı : 1 Sayfalar 163 - 183 2018-04-20
ANALYSİS OF THE LEVEL OF WORK ENGAGEMENT DEPENDİNG ON THE HOSPİTAL TYPE, HOSPİTAL LOCATİON AND SOME SOCİO-DEMOGRAPHİC-OCCUPATİONAL CHARACTERİSTİCS
ÇALIŞMAYA TUTKUNLUK DÜZEYİNİN HASTANE TÜRÜ, HASTANE LOKASYONU VE BAZI SOSYO-DEMOGRAFİK-MESLEKİ ÖZELLİKLERE GÖRE İNCELENMESİ
Safiye ŞAHİN,Uğur YOZGAT,Esra YAKŞİ
16 261

Anahtar Kelimeler

Bakker, A. B. (2011). An Evidence-Based Model of Work Engagement. Current Directions in Psychological Science. 20(4): 265-269.
Birincil Dil tr
Konular Sosyal
Yayımlanma Tarihi 6/1
Bölüm Özgün Makaleler
Yazarlar Orcid : 0000-0003-1734-9586Yazar: Safiye ŞAHİN (Sorumlu Yazar)Kurum: İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ, SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİÜlke: Turkey

Orcid : 0000-0001-9893-3551Yazar: Uğur YOZGAT Kurum: İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ, İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ, İŞLETME BÖLÜMÜÜlke: Turkey

Orcid : 0000-0001-7942-3927Yazar: Esra YAKŞİ Kurum: KIRKLARELİ DEVLET HASTANESİ

Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 6/1


Makalenin Yazarları
Safiye ŞAHİN
Uğur YOZGAT
Esra YAKŞİ