Yıl 2014, Cilt: 17 Sayı : 31 Sayfalar 233 - 254 2014-06-15
An Empirical Analysis of Some Selected Studies Related To Accounting Culture
MUHASEBE KÜLTÜRÜ İLE İLGİLİ SEÇİLMİŞ BAZI ÇALIŞMALARIN AMPİRİK ANALİZİ
Selahattin KARABINAR,Varol KIŞLALIOĞLU
10 261

Culture is considered to be a powerful environmental factor that affects theaccounting system of a country. In the literature there are many studies that highlightthese issues. One of the pioneering study on this subject is Gray’s study in1988. In his study, Gray, developed a framework which associated with Hofstede’ssocietal culture dimensions and named “accounting culture values”. This frameworkdid not tested emprically by himself.Many studies about accounting culturetake references this framework which often referred to as Hofstede-Gray model.In this study, after giving an overview studies selected in the field of accountingculture some selected works will be analyse from point ofempirical methodologies
Kültür, bir ülkenin muhasebe sistemini etkileyen önemli çevresel faktörlerdenbiridir. İlgili yazında bu konuyu vurgulayan birçok çalışma bulunmaktadır. Konuylailgili Gray’in 1988 yılında yaptığı çalışma öncü çalışmalardan biridir. Buçalışmasında Gray, Hofstede’nin toplumsal kültür boyutlarıyla ilişkilendirdiği ve“muhasebe kültürü değerleri” olarak adlandırdığı fakat ampirik olarak test etmediğiçerçeve bir model sunmuştur. Sık sık Hofstede-Gray modeli olarak adlandırılanbu model günümüze kadar kültür ve muhasebe ilişkisini araştıran birçokçalışmanın dayanağını oluşturmuştur.Bu çalışmada muhasebe kültürü alanında yapılmış çalışmalar hakkında genel birbilgi verildikten sonra seçilmiş bazı ampirik çalışmaların sonuçlarının Gray’in sınıflandırmasınauyan-uymayan yönleri açısındandeğerlendirilmesi yapılacaktır

Anahtar Kelimeler

Albuquerque, F., Almeida, M. C. & Quirós, J. (2011), The Culture And The AccountingValues: An Empirical Study In View Of Portuguese Preparers, Journal OfInternational Business And Economics, v.11, n.2, 16-27.
Birincil Dil tr
Konular İşletme
Yayımlanma Tarihi 15 Haziran 2014
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar
Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 15 Haziran 2014


Makalenin Yazarları
Selahattin KARABINAR
Varol KIŞLALIOĞLU