Yıl 2001, Cilt: 1 Sayı : 1-2 Sayfalar 124 - 146 2001-06-01
DÖVİZ KURLARININ BELİRLENMESİNDE PARASAL MODELLERİN BAŞARISINI ETKİLEYEN FAKTÖRLER
Ahmet AY
15 261

Öz tren1970 sonrası, dalgalı kur sistemi döneminde döviz kurlarındaki değişmeleri açıklamada parasal modeller yetersiz kalmışlardır. Bunun bir nedeni modellerin temelinde yer alan satın alma gücü paritesi , faiz oranları paritesi ve piyasa etkinliğinin gerçekleşmemesidir. Diğer nedenler ise ekonometrik yapıdan kaynaklanmakta olup bunlar eşzamanlılık, çoklubağlantının varlığı, yapısal eşitliklerin ve zaman serilerinin istikrarsızlığı, beklentilerin modellenmesinde zorluklar, varlık stoklarının ölçümü, para ikamesinin varlığıdır. Son dönemlerde gelişen yeni ekonometrik yöntemler bazı sorunların giderilmesine önemli katkı yaptığı gibi, birçok sorunu da beraberinde getirmektedir. Döviz kurlarının belirlenmesinde parasal modellerin başarısını etkileyen ve bu çalışmada anlatılan faktörlerde açıklanan sorunlar giderildiğinde bu modellerin açıklayıcı güçlerinin artacağı beklenebilir.Bu nedenle çalışmada öncelikle parasal modeller genel yapısı tanıtılacak, sonrada döviz kurlarının belirlenmesinde parasal modellerin başarısını etkileyen faktörler analiz edilecektir.In the period of floating exchange rate system, specificely later then 1970, monetary models were not be able to explain the reasons for the instability occuring in the froeign exchange rates. Some of the reasons of this failure is such that the stabilty in purchasing power parity , the interest rate parity, market efficiency which are located in the base of these models were not be realized sufficiently. The remaining reasons are oriented from the definations of econometric bases namely, the simultaneous equations, the existence of the autocorrelation, the instability of structural equation and time series, the diffuculties in the ex-ante models, the estimations of equity stock, and the existency of currency substitution. Recently developing econometric models have not only essentials impact on the resolution of problems but also brought with together new some problems. The factors which affects the success of monetary models in the determination of exchange rate are explained in this research. And it is ceartinly that if the problems of these factors are removed, the explatioary power of these models will be raised. Therefore, first of all,the general behavior of monetary models will be examined in this research. And then, the factors focusing the success of monetary models in the determination of exchange rates will be analyzed

Anahtar Kelimeler

Birincil Dil
Konular
Yayımlanma Tarihi 1 Haziran 2001
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar
Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 1 Haziran 2001


Makalenin Yazarları
Ahmet AY