FARKLI KOYUN IRKLARINDA (MORKARAMAN İVEİ, MERİNOS) TÜMKAN POTASYUM KONSANTRASYONUNUN GENETİĞİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

Öz ÖZETBu araştırmadaAtatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Uygulama çiftligisaf ırk koyunlarının (Morkaraman, Ivesi, Merinos) tümkan potasyum ve sodyumkonsantrasyonlarınındagıiımı ve genetigi incelenmiştir. Irk gruplannm ortalamapotasyum ve sodyum seviye/eri belirlenerek standart ölçülere göre tammı yapılmış,böylece gen ve genotip frekansları tayin edilmiştir. Ayrıca mevcut sürünün geneli"yapısı, on üç yıl önceki halinin generik yapısı ve konsantrasyon degerleri ile mukayeseedilmiştir. Sürünün generasyonlar boyunca üzerinde durulan generik karakterler vekonsanırasyon degerleri bakımından gösterdigi degişmeler üzerine çeşitli yorumlargetirilmiştir.A STUDY ON GENETIC OF WHOLE BLOOD POTASSIUM ANDSOD1UM CONCENTRATION IN DIFFERENT SHEEP BREEDS (REDKARAMAN, AWASSI, MERINO)SUMMARYIn this research, the distribution of the whole blood potassiumand sodium levels and their generies are investigated. The research is conducted on plUebreed sheep (Redkaraman, Awassi, Merino), raised at the Experimental Station ofAtatürk Üniversity. The mean potassium and sodium levels of breed groups weredetennined and defined according to the standard eritertofIS. In this manner, gene andgenotype structure of the herd was compaired with the genetic structure andfrequencyvalues observed thirteen years ago. The variations of genetic characters and relativefrequency values between generatiofIS ofthe herd were also deseribed.