Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

Yıl 2012 , Cilt 16 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

“tom amca’nın kulübesi” ve “the octoroon” adlı yapıtlarda uzam ve simge

Yazar kurumları :
Atatürk Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü1
Görüntülenme :
447
DOI :
Özet Türkçe :

Çalışmamızda, Amerikan tiyatrosu tarihinde ilk uyarlama oyunlar olan Tom Amca'nın Kulübesi ve The Octoroon'da İç Savaş öncesi zenci sorununu uzam ve simge açısından çözümlemeye çalıştık. Söz konusu yapıtlar Amerikan tarihi içerisinde kölecilik dönemi ve bu dönemin toplum ve bireyler üzerindeki yıkıcı etkisini ele almaktadır. Çalışmamızda uzam ve simge çözümlemesini kullanmamızın nedeni, Tom Amca'nın Kulübesi ve The Octoroon'da verilen mesajları çözümlemede en uygun yöntemler olmasıdır. Irk ayrımı ve köleciliğin bireyler ve toplum üzerinde yarattığı yıkıcı etkinin eleştirildiği bu oyunların, eşitsizliklere ve haksızlıklara karşı insan onuru ve insani değerlerin gerekliliğini vurguladığı sonucuna vardık.

Özet İngilizce :

In this study, we have examined the issue of slavery before the Civil War in the light of space and symbol in early adaptation plays of American theatre; Uncle Tom's Cabin by George L. Aiken and The Octoroon by Dion Boucicault. These plays revolve around the slavery issue in American history and its destructive effects on individuals and families. Our choice of space and symbol in the analysis of these plays stems from their functions to reveal the hidden messages penetrated into the plays by the authors. As a conclusion, we have reached out that Uncle Tom's Cabin and The Octoroon not only criticize slavery, race discrimination and their destructive effects on individuals, but also emphasize the necessity of human dignity, honor, and humanistic values against inequalities and injustices in society.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :