Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

Yıl 2013 , Cilt 17 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Tms-11 ve 12 standardı kapsamında ertelenmiş vergilere ilişkin muhasebe kayıtları

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Atatürk Üniversitesi1
Görüntülenme :
474
DOI :
Özet Türkçe :

Muhasebenin temel kavramları, genel kabul görmüş muhasebe ilkeleri, uluslararası muhasebe standartları ve raporlama standartlarıyla uyumlu olarak işletmelerin ekonomik faaliyetlerini muhasebeleştirme sonucu oluşacak muhasebe kâr ile vergi yasalarına göre oluşan mali kâr aynı olmayabilir. Çünkü vergi yasaları ülkeler ve bölgeler arasında farklılık gösterebileceği gibi değerlendirme yöntemi farklılıkları da olabilmektedir. Bu şekilde oluşacak geçici farkların etkilerin ortadan kalkacağı döneme kadar, kayıt dışı bırakılmadan finansal durum tablosunda ertelenmiş vergi borcu ve alacağı olarak, ertelenmiş vergilerin gelir ve gider etkisi ise gelir tablosunda izlenmelidir. Böylece, uluslararası finansal tablo düzenleme standartlarına uygun ve karşılaştırılabilir tablolar oluşmaktadır. Yıllara yaygın inşaat sözleşmelerinin maliyet ve gelirin işin tamamlandığı dönemde karşılaştırılarak kâr veya zararı belirleme uygulaması kaldırılmıştır. TMS-11’e göre inşaat işinin tamamlama yüzdesi esas alınarak, gelirleri ve maliyetleri ait oldukları dönemin sonuç hesaplarına aktarılması öngörülmüştür. İnşaat işinin tamamlanmadığı (devam ettiği) sair hesap dönemlerinin de kârı veya zararı ortaya çıkarılabilecektir. Bu durum TMS-12’e göre ertelenmiş vergilere konu olacaktır. Dönemin kârının veya zararının belirlemesi, vergilerin ödenmesi ve ertelenmiş vergilerin kayıt edilmesi, karar almada muhasebe bilgi sistemini kullanan bütün taraflar için oldukça önemlidir.

Özet İngilizce :

Accounting profit obtained as a result of the basic concepts of accounting, generally accepted accounting principles and economic transactions being processed in conformity with international accounting and reporting standards may not be the same as financial profit formed according to tax laws. This may be due to the differences of tax laws among countries, regions and evaluation differences. Up to the period when the effects of such temporary differences are finished, these can be followed on financial state records as deferred tax debt and revenue without leaving it as records, and the effect of income and expenditure of deferred taxes should be followed on income tables. Thus, tables can be formed comparable and suitable to international financial reporting standards. The practice of determining the profit or loss by comparing the cost and income in the period of work completion in construction agreements distributed to years has been abolished. It is suggested that cost and income should be transferred to the final accounts of the period taking the work completion percentage as the base according to TAS-11. Thus, profit and loss of the other periods of the uncompleted construction work can be been, and this situation will be the subject matter of deferred taxes according to TAS-12, for this reason, recording the deferred taxes are very important for all the parties using accounting information system in decision-making.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :