Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

Yıl 2008 , Cilt 11 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Tedarikçi seçiminde analitik hiyerarşi yöntemi ve bir uygulama

Yazar kurumları :
Afyon Kocatepe Üniversitesi İ.İ.B.F1, Atatürk Üniversitesi Bayburt Meslek Yüksekokulu2
Görüntülenme :
374
DOI :
Özet Türkçe :

Doğru tedarikçilerin seçimi, işletmelerin başarıya ulaşmalarında önemli bir etmendir. En iyi tedarikçi ya da tedarikçilerin seçilmesinde, tedarikçilerin güçlü ve zayıf yönleri göz önünde bulundurulmalıdır. Seçim sürecinde pek çok nitel ve nicel kriter ile karar verici yer almaktadır. Literatürde çok kriterli bir karar verme problemi olan tedarikçi seçimine yönelik olarak farklı yaklaşımlar sunulduğu görülmektedir. Bu çalışmada ise analitik hiyerarşi yöntemi kullanılmıştır. Çalışmanın amacı analitik hiyerarşi yöntemiyle en iyi tedarikçinin nasıl belirlendiğini ortaya koymaktır. Çalışma, yöntemin problemin çözümünü kolaylaştırdığını ve doğru karar vermeye yardımcı olduğunu göstermiştir.

Özet İngilizce :

Selection of the right supplier is an important factor for the achievement of businesses. Strengths and weaknesses of suppliers should also be taken into consideration in the selection of best supplier or suppliers. There are many qualitative and quantitative criteria in the selection process with many decision-makers. Many different approaches are seen in literature towards supplier selection which is a multiple criteria decision making problem. Analytical hierarchy process has been used in this study. The aim of the study is to reveal how the best supplier is determined by analytical hierarchy process. The study demonstrated that the method facilitated the solution of the problem and helped accurate decision-making.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :