Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

Yıl 2008 , Cilt 11 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Sayısal teknolojilerin televizyon yayıncılığına sağladığı yeni açılımları değerlendirmek

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi1
Görüntülenme :
476
DOI :
Özet Türkçe :

1990’lardan itibaren televizyon yayıncılığı, sayısal teknolojilerin gelişimiyle birlikte önemli bir değişim ve dönüşüm sürecine girmiştir. İnternetin geniş bant aracılığıyla ses ve görüntü öğelerini bu ortam üzerinden taşınmasına olanak sağlaması, televizyon yayıncılığını hem yapısal hem de içerik bakımından etkilemiştir. Medya içeriğinin, internet ortamına taşınabilmesi, bu içeriğin depolanabilmesi, istenildiğinde kullanıcıya anında sunulması gibi kolaylıklar televizyon yayıncılığını yeni açılımlara yöneltmektedir. Bu alanda yaşanan teknolojik gelişmeler, tüm görsel-işitsel aktiviteleri yeniden şekillendirmektedir. Yeni yapı, izleyicilerin kendi tercihleri yönünde daha çok söz sahibi olacakları, fikirlerini beyan edebilecekleri, daha etkileşimli bir ortam hazırlamaktadır. Sayısal teknolojilerin kullanıcılar tarafından kabullenme ve adaptasyon süreci de bu değişimin hızını ve yönünü belirlemektedir. İnternetin, kullanıcı sayısı açısından dünyaya yayılım hızı göz önüne alındığında yeni içeriklerin çok daha büyük kitlelere ulaşacağı kolayca öngörülebilecektir. İnternetin bir ağ teknolojisi olması ve kullanıcılarına iki yönlü iletişim sağlaması interaktifliğin kitleselleşmesini ön plana çıkarmaktadır. Bu çalışmada, internet aracılığıyla sağlanan bu iki yönlü iletişimin televizyon yayıncılığına yeni bir yön verdiği savunulmaktadır.

Özet İngilizce :

The TV broadcasting of the period following 1990 has gone through a significant modification and transformation as a result of developing digital technologies. Both content and structural organizations of TV broadcasting have been affected by the capability of the Internet to offer the transfer of audio and video items by broadband. Facilitating features offered by the internet, like transferring the media content to the Internet, storing this content on the Internet and instantly presenting this content to the user whenever demanded, lead TV broadcasting to new expansions. Technological developments in this field reshape all the audio-visual activities in broadcasting. This structure allows the formation of a more interactive platform where audience will be freer to have their own preferences and will be able to declare their ideas. The direction and speed of this transformation will be determined by the process of the acceptance and adaptation of digital technologies by users. As far as the sharp rise in the number of the Internet users all over the world is concerned, it is obvious that the Internet will be spreading among much larger masses in future. The Internet’s being able to serve as a network environment and to offer bidirectional communication to its users brings its interactive feature to the fore. Hence this bidirectional communication, achieved through the internet, will give TV broadcasting a new direction.

Anahtar kelimeler :
Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :