Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

Yıl 2010 , Cilt 14 , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Sanat eğitimi ve problemleri üzerine düşünceler

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Gaziantep Üniversitesi Türk Musikisi Devlet Konservatuarı Temel Bilimler Bölümü1
Görüntülenme :
406
DOI :
Özet Türkçe :

Sanat eğitimi problemlerinin çağdaş eğitim sisteminde gittikçe daha büyük öneme sahip olmasına tanık oluyoruz. Teknolojinin başarılarının, aynı zamanda çeşitli sanat türlerinin (müzik, resim, edebiyat, el sanatları vs.) çağdaş eğitim sisteminde hızlı bir şekilde yer alması, genelde eğitim-öğretim sürecinin cazip, duygusal, estetik olmasına hizmet etmektedir. Araştırmalar sanat eğitiminin öğrencilerin potansiyel-yaratıcılık yeteneklerini geliştirmekle birlikte, onların serbest düşünme, karar verme, değerlendirme, kendilerini idrak edebilme gibi fenomenlerini (olgularını)oluşturduğunu açığa çıkarmaktadır.

Özet İngilizce :

We noitness that the problems of art education play a much more imporfant role in the contemporary education system. Successes in technology and that the participation of various branches of art talce a rapid part in contemporary education system (music, painting, literature and hadicarafts) serve for an attractive, sensitive and aesthetic teaching – learning process. Researches indicate that vohile art education develops the potential-creativity ağabeylities of the students, it also reveal the phenomena of formation of free-thinkirg, decidirg, evaluating and self-realization of the students

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :