Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

Yıl 2011 , Cilt 15 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Psikolojik danışma ve rehberlik programı öğrencilerinin kaynaştırma eğitimine yönelik tutumlarının incelenmesi

Yazar kurumları :
Atatürk Üniv. Kazım Karabekir Eğitim Fak1, Erciyes Üniv.Eğitim Fak.2
Görüntülenme :
353
DOI :
Özet Türkçe :

Özel eğitim alanında çok fazla görev ve sorumlulukları olan rehber öğretmen ve rehber öğretmen adaylarının kaynaştırma eğitimine yönelik tutumlarını inceleyen bir araştırmaya rastlanılmamıştır. Dolayısıyla rehber öğretmen adaylarının kaynaştırma eğitimine yönelik tutumlarını etkileyen faktörlerin araştırılması önemli görülmektedir. Genel tarama modelinde gerçekleştirilen bu araştırmanın çalışma grubunu 2007-2008 eğitim-öğretim yılında Atatürk Üniversitesi Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi ve Selçuk Üniversitesi Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık programına devam eden 324 3. ve 4. sınıf öğrencisi oluşturmaktadır. Araştırmada veri toplamak amacıyla araştırmacılar tarafından geliştirilen "Bilgi Formu" ve "Kaynaştırmaya İlişkin Görüşler Ölçeği" kullanılmıştır. Elde edilen verilerinin analizinde bağımsız gruplar için t-testi tekniği kullanılmıştır. Araştırma bulguları Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık programı öğrencilerinin kaynaştırma eğitimine ilişkin tutumlarının çeşitli değişkenler açısından anlamlı düzeyde farklılaştığını göstermektedir.

Anahtar kelimeler :
Özet İngilizce :

There is no a single study about the attitudes of teacher candidates towards inclusive education. Thus, observing factors which affect the attitudes of teacher candidates towards inclusive education gathers importance. This study has survey method. The scope of this study is 324 students who are students in Atatürk University Kazım Karabekir Faculty of Education and Selçuk University Ahmet Keleşoğlu Faculty of Education Psychological Counseling and Guidance program in 2007- 2008 educational years. "Information Form" and "Views Related Inclusion Questionnaire" were used in order to gain data. Independent group t test technic were used in order to analyze the data. The findings show that the teacher candidates from Psychological Counseling and Guidance program attitudes towards inclusion differentiate according to several variables.

Anahtar kelimeler :
Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :