Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

Yıl 2013 , Cilt 17 , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Postmodernizm ve postmodern kimlik anlayışı

Yazar kurumları :
Erzurum Teknik Üniversitesi1
Görüntülenme :
929
DOI :
Özet Türkçe :

Postmodernizm modern düşünce ve kültüre ait temel kavram ve akımları sorgulayan, modernizmin kurtuluş projelerinden (rasyonalizm, evrensellik, özgürlük, Hıristiyanlık gibi) kuşku duyan bir düşünce tarzıdır. Özgürlükleri, farklılıkları, heterojenliği, çoğulculuğu ve yerelliği ön plana çıkaran postmodernizmde kimlik, görünüş, imajlar ve boş zaman faaliyetleri çerçevesinde oluşur. Postmodern söylem açısından öznelerin evrensel ortak kimlikleri artık mümkün değildir.

Anahtar kelimeler :
Özet İngilizce :

Postmodernism is a thinking style which questions the main concepts and trends of modern thinking and culture, and also suspects liberation project (such as rationalism, universality, liberty, Christianity) of modernism. Postmodernism gives importance to freedoms, differences, heterogeneity, pluralism and localness. In postmodern understanding identity is consist of appearance, image and free time activity. In terms of postmodern discourse, universal common identity of subject is impossible.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :