Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

Yıl 2013 , Cilt 17 , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Pazarlama halkla ilişkileri (mpr) araçlarinin genç tüketicilerin marka değerini etkileme düzeyi ve atatürk üniversitesinde bir uygulama

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Atatürk Üniversitesi1
Görüntülenme :
757
DOI :
Özet Türkçe :

Çalışmanın amacı, Pazarlama Halkla İlişkilerinin (MPR) kullandığı araçların gençlerin marka değeri algıları üzerindeki önemi ve rolünü belirleyerek, bu araçların her birinin gençlerin marka değeri algıları üzerinde ne ölçüde etkin olduğunu ortaya koymaktır. Araştırmanın ana kitlesini Erzurum Atatürk Üniversitesinde eğitim gören öğrenciler oluşturmaktadır. Araştırmada, 375 tüketiciye yüz yüze anket yöntemi uygulanmıştır. Veriler SPSS 20 istatistik paket programı kullanılarak analiz edilmiştir. Verilerin analizinde ortalamalar, standart sapma, frekans dağılımları, korelasyon ve regresyon analizinden yararlanılmıştır. Çalışmanın bulgularına göre, genç tüketicilerin büyük bir çoğunluğunun (%79) satınalma kararlarında marka tercihi yaptıgı ve genç tüketicilerin marka değeri üzerinde, televizyon ve radyo reklamları, sponsorluklar, promosyonlar, tanıtım kampanyaları ve elektronik mesajların etkili olduğu buna karşın, fuarlar ve festivaller, gazete ve dergi reklamlarının etkili olmadığı gözlenmiştir.

Özet İngilizce :

The purpose of this study is to determine the importance and the role of the marketing public relation tools, and to expose the extent of each tool’s influence on young people’s perception of brand value. The samples of the study comprise of the students of Atatürk Üniversity. Survey questionnaires were distributed to 375 consumers by face to face meetings. SPSS 20 data analysis program was used in the data analysis. Averages, standard deviation, frequence distributions, correlation and regression analysis have been used in the data analysis. According to the findings of the study, the majority of the young consumers present their preferences. Television and radio advertisements, sponsorships, promotions, publicity campaigns and electronik mails are influential on the young people’s perception of brand value. On the other hand fairs, festivals, and newspaper and magazine advertisements are not found to be influential.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :