Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

Yıl 2013 , Cilt 17 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

öğretmenlerin öğretim yöntemlerini kullanma amaçları ve karşılaştıkları sorunlar

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Mevlana Üniversitesi1
Görüntülenme :
376
DOI :
Özet Türkçe :

Bu araştırma, öğretmenlerin kullandığı öğretim yöntemlerini, bu yöntemleri kullanma amaçlarını ve bu yöntemleri kullanırken karşılaştıkları sorunları tespit etmek amacıyla yapılmıştır. Nitel araştırma yaklaşımı çerçevesinde tasarlanan bu çalışma “durum çalışması” deseni kullanılarak yapılmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu, 2011-2012 akademik yılında D.Bakır ili Kulp ilçe merkezi ve köylerinde ilköğretim kademesinde görev yapan 52 sınıf öğretmen oluşturmaktadır. Veri toplama aracı olarak, formun nasıl doldurulacağına yönelik yönerge ile bir açık uçlu sorudan oluşan ve araştırmacı tarafından geliştirilen “yarı yapılandırılmış bir görüşme formu” kullanılmıştır. Görüşme formlarından elde edilen veriler bilgisayar aracılığıyla NVivo 8 nitel veri analizi programına aktarılarak “içerik analizi”yle çözümlenmiştir. Sonuç olarak, öğretmenlerin en fazla kullandıkları öğretim yöntemlerinin anlatım, soru cevap, gösterip yaptırma ve tartışma yöntemleri olduğu; en az kullandıkları yöntemlerin ise, işbirlikli öğrenme, proje, kavram haritası yöntemi ile beyin fırtınası tekniği olduğu ortaya çıkmıştır. Ayrıca bunların dışında kalan öğretim yöntemlerinden hiçbirisinin öğretmenler tarafından kullanılmadığı tespit edilmiştir. Araştırmadan elde edilen sonuçlar doğrultusunda çeşitli öneriler sunulmuştur.

Özet İngilizce :

This study is conducted in order to determine teaching methods teachers’ use,teachers’ aim at using these methods and the problems they encounter in using these methods. This research making use of qualitative research framework is conducted as a “case study”. The study group is composed of 52 classroom teachers, who work in primary schools of the center and villages of Kulp district in Diyarbakır province during 2011-2012 academic year. “Semi-structured interview form”, asking participants to answer one open-ended question, is developed by the researcher and it is applied in this study. Data from interview form is first recorded as a document and then by transferring this into NVivo 8 qualitative data analysis program, it is analyzed by content analysis. The study results show that mostly used methods by teachers are lecturing, question and answer, demonstrating and discussing; the least used methods by teachers are cooperative learning, projects and mind map. In addition to this, it is found that teaching methods apart from the stated ones are not used by teachers. Several suggestions are provided based on the results obtained from this study.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :