Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

Yıl 2013 , Cilt 17 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

öğretmenlerin kişilik özellikleri ve kişisel sağlık davranışları ile depresif belirtileri arasındaki ilişkiler

Yazar kurumları :
KTÜ, Fatih Eğitim Fakültesi1
Görüntülenme :
430
DOI :
Özet Türkçe :

Bu çalışmada, öğretmenlerin kişilik özellikleri ve kişisel sağlık davranışları ile depresif belirtileri arasındaki ilişkiler incelenmiştir. Araştırma grubunda yer alan 433 (Kadın= 194, Erkek=239) öğretmenin demografik bilgileri Bilgi Toplama Formu ile toplanmıştır. Depresif belirtiler, Beck Depresyon Envanteri, kişilik özellikleri ise Eysenck Kişilik Envanteri ile ölçülmüştür. Kişisel sağlık davranışları, 12 sağlık davranışını içeren (sigara içme, alkol tüketme, düzenli kahvaltı yapma, uygun uyku ve çalışma süresi, düzenli fiziksel egzersiz, stresle başa çıkma, dengeli beslenme ile emniyet kemeri, güneş kremi, telefon ve internet kullanımı) Kişisel Sağlık Davranışları Formu ile belirlenmiştir. Lojistik regresyon analizi sonuçları, uygun olmayan çalışma performansının (OR=2.95, 95%, GA=1.43-6.08), stresle etkili şekilde başa çıkamamanın (OR= 2.14, 95%, GA=1.12-4.10), emniyet kemeri kullanmamanın (OR=2.31,95%, GA=1.14-2.66), sağlıksız beslenmenin (OR=2.59,95%, GA=1.37-4.88) ve düşük dışadönüklük puanlarının (OR=0.67, %95, GA=0.48-0.95) depresif belirtileri anlamlı düzeyde açıkladığını göstermektedir. Elde edilen sonuçlar, öğretmenlerdeki depresyonun önlenmesi ve tedavi edilmesi açısından önem taşımaktadır.

Özet İngilizce :

This study examines the relationships between personal health behaviors, personality traits and depressive symptoms of teachers. A sample of 433 teachers (Male=239, Female=194) answered a self-questionnaire including socio-demographic variables, depressive symptoms were measured by the Beck Depression Inventory, Personality traits were measured by the Eysenck Personality Inventory and 12 personal health behaviors (smoking, alcohol consumption, daily consumption of breakfast, appropriate daily duration of sleep, appropriate daily duration of work, regular physical activity, appropriate levels of stress, healthy diet, using seat belt, using sunscreen, using mobile phone and using internet) were also assessed. Logistic regression analysis revealed that inappropriate daily duration of work (OR=2.95, 95%, CI=1.43-6.08), inappropriate stress management (OR = 2.14, 95% CI = 1.12-4.10) not using seat belt (OR=2.59, 95%, CI=1.37-4.88) not healthy diet (OR=2.31, 95%, CI=1.14-2.66) and low extravertion personality scores (OR=0.67, %95, CI=0.48-0.95) predicted depressive symptoms. Results have important implications for prevention and treatment of teachers’ depression disorders.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :