Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

Yıl 2013 , Cilt 17 , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

öğretim elemanlarının sınıf yönetiminde kullandıkları güç türleri ölçeğinin geliştirilmesi

Yazar kurumları :
Düzce Üniversitesi1
Görüntülenme :
579
DOI :
Özet Türkçe :

Bu çalışmada, öğretim elemanlarının sınıf yönetiminde kullandıkları güç türlerini belirlemek amacıyla “Öğretim Elemanları Güç Türleri Ölçeği”nin geliştirilmesi amaçlanmıştır. Araştırmada Düzce Üniversitesi Teknik Eğitim Fakültesinin farklı bölümlerinin 3. ve 4. sınıflarındaki 273 öğrenciye 40 maddelik bir deneme formu uygulanmış, yapılan geçerlik ve güvenirlik çalışmaları sonucunda 34 maddeden ve 7 faktörden oluşan Öğretim Elemanları Güç Türleri Ölçeği geliştirilmiştir. KMO testi sonucu kritik değer olarak kabul edilen .70’den yüksektir. Barttlet Testi sonucunda ise p =.000< .01 olduğundan .01 düzeyinde anlamlı olup 34 madde toplam varyansın 53.318 unu açıklamaktadır. Ölçeğin Cronbach Alpha katsayısı .92 olarak hesaplanmıştır.

Özet İngilizce :

This paper aims to develop a scale of lecturers’ power sources in class management. Survey method is used in the research. The outline of scale was applied by 273 graduates at the University of Düzce, Faculty of Technical Education, teaching departments of computing, electric, design, construction, furniture and decoration. After the application of the outline of the scala that has 40 items resulted in 34 items of final version of scala soon after the completion of reliability and validity analysis. KMO value of AFM scale is. 894 that is meaningful above than critical level of 70 and the value of Barlett test is meaningful on the level of 01. It is seen that after factor analysis, the scale provides 53.318% of total variance.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :