Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

Yıl 2012 , Cilt 16 , Sayı 3

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Muhasebede hata ve hilelerin vergi hukuku açısından incelenmesi

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Atatürk Üniversitesi1
Görüntülenme :
481
DOI :
Özet Türkçe :

“Hile” kelimesi, bir takım çıkarlar sağlamak amacıyla birilerini yanıltacak davranışta bulunmak demektir. Dolayısıyla, herhangi bir işte hileye başvurulması sonucu, bazı kişiler bundan zarar görmektedir. Muhasebe alanında yapılan hilelerden de çok geniş bir kitle hatta tüm toplum etkilenmektedir. Muhasebe hilelerinin en önemli etkilerinden biri, devletin en önemli geliri olan vergiyi etkilemesi, diğeri ise muhasebe mesleğine olan güveni ortadan kaldırmasıdır. Bu çalışmanın amacı; muhasebe hata ve hilelerinin ortaya konulması, hangi amaçlarla yapıldıklarının, muhasebe hilelerine başvurulurken hangi yöntemlerin kullanıldığının ve vergi hukuku açısından incelenmesidir.

Özet İngilizce :

The word “Fraud” means the deceptive trick which is committed to mislead someone in order to gain some advantages. Therefore, as a result of the use of fraud at any work, some people suffer from it. Very wide range of community and even the entire community is affected by the fraud in the field of accounting. One of the most important effects of the accounting fraud is to affect the tax which is the most important income of the country and the other is to eliminate the credibility of the accounting profession. The aim of this study is to investigate the accounting fault and fraud, what purposes of the use them and which method used in accounting fraud in terms of tax law.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :