Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

Yıl 2011 , Cilt 15 , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Modern devlet anlayışının felsefi temelleri

Yazar kurumları :
Gaziosmanpaşa Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi1
Görüntülenme :
621
DOI :
Özet Türkçe :

Bu çalışma modern devlet anlayışının felsefi temellerini incelemektedir. Çalışmanın amacı modern devlet kuramlarını ortaya koymaktır. Modern devlet kuramları olarak Niccolo Machiavelli, Jean Bodin, Thomas Hobbes, John Locke, Jean Jacques Rousseau ve Emmanuel Sieyés'in teorileri incelenmiştir. Modern devlet teorisi, ilk olarak Niccolo Machiavelli'nin tanrısallıktan arınmış, laik/ dünyevi bir siyasal iktidar/devlet kurgusuyla başlamıştır. Ardından Bodin egemenlik kavramını ortaya atmış ve onun niteliklerini ortaya koymuştur. Hobbes ise toplum sözleşmesi kuramını geliştirerek modern devlet düşüncesini teorik bir temele kavuşturmuştur. John Locke devlet iktidarının sınırlandırılmasını, Jean Jacques Rousseau halk egemenliği teorisini, Emmanuel Sieyés de ulus egemenliği teorisini savunmuştur.

Anahtar kelimeler :
Özet İngilizce :

This study examines the philosophical foundations of the modern state concept. The purpose of this study is to reveal the modern theories of state. Modern theories of the state as Niccolo Machiavelli, Jean Bodin, Thomas Hobbes, John Locke, Jean Jacques Rousseau and Emmanuel Sieyés'in theories were examined. The modern state theory, Niccolo Machiavelli's of divinity in the first free, secular political power began to fiction. Then, I suggested the concept of sovereignty, Bodin, and showed his qualities. Hobbes social contract theory, has provided a theoretical basis by devoloping the idea of the modern state. The limitation of state power, John Locke, Jean Jacques Rousseau's theory of popular sovereignty, Emmanuel Sieyés defended the theory of the sovereignty of the nation.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :