Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

Yıl 2010 , Cilt 14 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Meslekî müzik eğitimi veren kurumlarda kullanılan ud metodları üzerinde karşılaştırılmalı bir çalışma

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Atatürk üniversitesi1
Görüntülenme :
568
DOI :
Özet Türkçe :

Bu makalede, bugün itibarı ile meslekî müzik eğitimi veren kurumlarda kullanılan ud metotları, içerikleri açısından ele alınmış, vücudun pozisyonu, el ve mızrabın kullanılışı, mızrap kullanımı, kullanım bölgeleri, parmakların kullanımı, pozisyon eğitimi, süslemeler, süsleme örnekleri ve çeşitli seslendirme tekniklerinin öğretimi, süslemelerin ve icra tekniklerinin kullanımdaki sıralanışı, makamların anlatımı, makam sıralaması, metot yöntemleri, etütlerin birbirleri ile ilişkisi, gibi başlıklar esas alınarak mukayese edilmeye çalışılmıştır. Bu çalışma ile mevcut ud metotlarındaki benzerlik ve farklılıkların tespiti hedeflenmiş olup, ud eğitiminde ortak tavra ulaşmak amacı taşınmıştır.

Anahtar kelimeler :
Özet İngilizce :

In this article, the oud methods which are currently being used at the vocational instutions wewrw handled and it was attempted to make a comparison of them based on the titles such as position of the body, use of hand and pick, use of pick, parts of use, use of fingers, instruction of pozition,i ornamentations, samples of ornamentation and instruction of various vocalization techniques, array of ornamentations and execution techniques in use, narration of maqams, array of maqams, methods, relations between etudes, in this study, detection of similarities and differences in present oud methods was targeted and it was aimed to find out of common style in the oud instruction.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :